عنوان صفحه

رضا نکوئی (021)88059732

رضا نکوئی

مدیر سرمایه گذاری
سعید افشاری

سعید افشاری

رئیس جذب سرمایه گذاری و مشارکت ها
علی ناصرانی

علی ناصرانی

رئیس توسعه منابع سرمایه

مدیریت سرمایه گذاری

درباره ی مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری به عنوان یکی از مدیریت های اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
با اهداف کلان جذب سرمایه گذاری، جذب مشارکت ها و تامین منابع مالی طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی ایران سازماندهی شده است.

اطلاعات بیشتر