صنعت پتروشیمی

پر بازده ترین صنعت کشور

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از پر بازده ترین صنایع کشور و بمنظور پرهیز از خام فروشی با دارا بودن مزایای نسبی ناشی از بهره مندی از منابع عظیم نفت و گاز ، تقاضای بالای بازار داخلی ، موقعیت استراتژیک منطقه ایی و نیروی انسانی متخصص و حرفه ایی، نقش پر اهمیتی در رسد اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایفا مینماید و بی تردید چشم انداز روشنی در آینده اقتصادی کشور تصویر مینماید. یکی از اهداف استراتژیک صنعت پتروشیمی توسعه بلندمدت و پایدار است که به این منظور مترصد جذب سرمایه های داخلی و خارجی است

اکنون قرارداد ببندید

ما که هستیم ؟

مدیریت سـرمایه گذاری شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی به عنوان یکی از مدیریت های این شـرکت که خود بـه عنـوان یکـی از چهـار معاونـت اصلـی وزارت نفـت، مدیریـت راهبـردی و مسـئولیت برنامـه ریـزی کلان، سیاسـت گـذاری، بسترسـازی و پشـتیبانی توسـعه پایـدار صنعـت پتروشـیمی کشـور را عهـده دار اسـت، با اهداف کلان در امور جذب سـرمایه گذاری، مشـارکت ها و تامین مالـی طـرحهـای دردسـت اجـرای صنعـت پتروشـیمی ایـران سـازماندهی شـده اسـت. شناسـایی،توسـعه،معرفی فرصتهای سـرمایه گـذاری،انجام فرآینـد واگذاری طرح ها به سـرمایه گذاران تایید صلاحیت شـده و تسـهیل مسـیر سـرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن از مهم ترین اهداف این مدیریت به شـمار می رود.

بیشتر بدانید

سوالات متداول

ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات مربوطه

اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح

با تماس با مدیریت سرمایه گذاری آماده ایم تا بر اساس میزان سرمایه گذاری مورد نظر و همچنین خوراک موجود در صنعت پتروشیمی ایران پر بازده ترین طرحها را پیشنهاد نماییم.

کلیه طرح­های بالادستی و میان‌دستی صنعت پتروشیمی که در نظر دارند با استفاده از خوراک­ گاز طبیعی و اتان و پروپان و یا سایر خوراک­ه…

بیشتر بپرسید

صنعت پتروشیمی ایران در بورس

پتروشیمی و صنایع وابسته
28%
پالایش نفت و صنایع وابسته
7%
پالایش نفت و صنایع وابسته
28%
پالایش نفت و صنایع وابسته
9%

آخرین خبر

به گزارش نیپنا ، در قسمتی از حکم هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر آمده : « نظر به شایستگی، توانایی و تجارب ارزنده حضرتعالی به عنوان مدیرعامل انرژی سپهر منصوب می شوید. عباسی دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع، نایب رئیس پیشین و عضو فعلی هیئت مدیره انرژی سپهر است و پیش از این سرپرستی این هلدینگ را در اختیار داشته است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ پتروفرهنگ، مدیر سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی شرکت پلیمر آریا ساسول، مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت نفت سپاهان قائم مقامی مدیرعامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم از دیگر سوابق کاری وی به شمار می رود. انرژی سپهر مالکیت صددرصدی سه پتروشیمی سبلان، دنا و سیراف و همچنین شرکت تجارت بین الملل سکو، شرکت شیمیایی لاوان و شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان را دارد.

بیشتر بدانید
1342

مرحله پیدایش در سال 1342 با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و در سال بعد نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد.

۱۳۴۲-۱۳۵۷

در مرحله گسترش اولیه و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه این صنعت به اجرا در آمد. از عمده اهداف این دوره، تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوز آور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک بود.پلاستیک بود.

۱۳۵۷-۱۳۶۷

احداث مجتمع های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، خارگ، فارابی (ایران نیپون سابق)، و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده ای از احداث پتروشیمی بندر امام ( ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش های این دوره بوده است .

۱۳۶۸-۱۳۷۸

مرحله رکود از سال 1357 آغاز می شود و سال های دفاع مقدس تا اواسط سال 1367 را دربر می گیرد که در پی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، همزمان فعالیت های تولیدی شرکت نیز به حداقل رسید و عملیات احداث بزرگ ترین مجتمع پتروشیمیایی کشور یعنی پتروشیمی بندر امام متوقف ماند. تنها فعالیت عمده در این دوره تکمیل طرح توسعه پتروشیمی شیراز بود.

۱۳۶۸-۱۳۷۸

مرحله رکود از سال 1357 آغاز می شود و سال های دفاع مقدس تا اواسط سال 1367 را دربر می گیرد که در پی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، همزمان فعالیت های تولیدی شرکت نیز به حداقل رسید و عملیات احداث بزرگ ترین مجتمع پتروشیمیایی کشور یعنی پتروشیمی بندر امام متوقف ماند. تنها فعالیت عمده در این دوره تکمیل طرح توسعه پتروشیمی شیراز بود.

۱۳۹۲ - ۱۴۰۰

جهش دوم صنعـت پتروشیمی از سـال ۱۳۹۲ آغـاز شده و مشتمل بر ۴۵ طـرح می باشد. تا پایـان دی ماه سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۸ طـرح از طرح های جهش دوم به بهره برداری رسیده اند و ۱۹ طـرح دیگر تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید. با اجرای تمام ۲۸ طرح جهش دوم ۸ میلیارد دلار (بر پایه قیمتهای سـال ۱۳۹۵) بـه درآمــد صنعــت پتروشیمی اضافــه خواهــد شــد. حجــم سرمایه گذاری ۲۸ طــرح جهــش دوم(از ســال ۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰)، ۱۷ میلیارد دلار است که تا پایان سال ۹۸ ،۱۴ میلیارد دلار آن هزینه شده اسـت.

۱۴۰۰-۱۴۰۴

هــش ســوم صنعــت پتروشیمی بــا هــدف توســعه متــوازن و پایــدار زنجیره ارزش در افــق زمانی ۱۴۰۴برنامه ریــزی شــده اســت کــه مشــتمل بــر 26 طــرح پتروشیمی بــا حجــم رسمایه گــذاری 20 میلیــارد دلار می باشد. با تحقق طرح های جهش سوم ظرفیت اسمی صنعت به 133 میلیون تن افزایش خواهد یافت و درآمد صنعت حدود 10 میلیارد دلار (بر پایه قیمت های سال ۱۳۹۵) در سال افزایش می یابد. نکته قابل توجه افزایش ســهم محصولات میان دستی و پایین دستی با ارزش افــزوده بالاتر در ســبد تولیــدات پتروشیمیایی کشــور اســت.

دریافت فرم درخواست

سرمایه‌گذاری روی دانش، بهترین بازدهی را خواهد داشت.